Om Mobility Management

Mobility management är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden.

Vem är vi?

Trivector Traffic är ett av Sveriges mest kunniga och erfarna företag inom hållbara transporter och Mobility Management. Välkommen att kontakta oss!

Mobility Management

Hur kan MM användas?

I en stad där MM används …

 • kan du se kampanjer och åtgärder som gynnar gång, cykling och användning av kollektivtrafik
 • kan du erbjudas personliga råd för att se var och hur du kan minska din bilanvändning
 • kan din arbetsgivare betala dina kollektivtrafikutgifter för att uppmuntra dig att avstå från bilåkning till arbetet
 • kan du få möjlighet till bilpool utanför ditt hus
 • kan det finnas en mobilitetsplan på dina barns skola som ordnar säker gångtrafik till skolan
 • kan du få råd av ett mobilitetscenter för att göra fritidsutflykter med kollektivtrafiken
 • kan byggnadslov villkoras med krav som minskar nya fastigheters påverkan på mobiliteten, t.ex. krav att utarbeta en mobilitetsplan för medarbetare, besökare och varutransporter eller begränsning av antalet parkeringsplatser

MM-åtgärder genomförs sällan ensamma, utan förekommer istället ofta som åtgärdspaket, t.ex. genom att informationskampanjer kombineras med infrastruktur, prissättningspolitik eller regleringar.

Mobility management kan ses som ett paraplybegrepp där olika åtgärder samverkar och där nya metoder för attityd- och beteendepåverkan ingår. Mycket av arbetet sker i samarbete med näringsliv och olika organisationer.

Mobility management i praktiken

Rent praktiskt kan det handla om många olika saker, t ex:

 • samåkningsprojekt
 • initiera bilpooler på företag och i bostadsområden
 • driva cykla-till-jobbet-kampanjer
 • stötta projekt för lokal handel
 • informera företag om cykel- och kollektivtrafik
 • införa ”gröna resplaner”/TDM-planer på företag
 • stötta företagens arbete med miljöanpassning av transporter etc.
 • ge råd om hur enskilda, företag och organisationer kan miljöanpassa sina transporter

 

 MM jämfört med traditionell trafikplanering

Skillnaden mellan traditionell trafikplanering och mobility management är grovt att den förra främst sysslat med att tillgodose efterfrågan på rörlighet utan att ifrågasätta den, medan mobility management försöker påverka efterfrågan. Det mest framgångsrika är oftast att arbeta med en kombination av de båda arbetssätten.