Om Mobility Management

Mobility management är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden.

Vem är vi?

Trivector Traffic är ett av Sveriges mest kunniga och erfarna företag inom hållbara transporter och Mobility Management. Välkommen att kontakta oss!

Mobility Management

Regionalt MM-arbete

Regioner kan, liksom kommuner, ha ett mobilitetskontor som arbetar med mobilitetsåtgärder (ex. HMSkåne vid Region Skåne). Regionen kan också stå som stöd till kommuner vid mobility managementåtgärder.

Samarbete med kollektivtrafiken

Regionen som ofta har hand om kollektivtrafiken i området, kan vara till stor hjälp vid åtgärder som innebär arbete i samarbete med kollektivtrafiken.
Exempel på åtgärder som regioner kan arbeta med är: kampanjer, testresenärer, hållbar planering, resplaner, resfria möten m.m.