Om Mobility Management

Mobility management är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden.

Vem är vi?

Trivector Traffic är ett av Sveriges mest kunniga och erfarna företag inom hållbara transporter och Mobility Management. Välkommen att kontakta oss!

Mobility Management

Nationellt MM-arbete

Nationellt är det Trafikverket som arbetar med frågor som skulle kunna innebära mobility managementåtgärder. Om de redan på sin nivå arbetar med mobility management och hållbar planering kan de fungera som ett stöd för regioner och kommuner.