Om Mobility Management

Mobility management är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden.

Vem är vi?

Trivector Traffic är ett av Sveriges mest kunniga och erfarna företag inom hållbara transporter och Mobility Management. Välkommen att kontakta oss!

Mobility Management

Att arbeta med MM i kommuner

Som kommun är det viktigt att redan i ett tidigt skede (översiktsplan/detaljplan) implementera mobility management som en del i samhälls-/trafikplaneringen. Vissa kommuner väljer att ha ett mobilitetskontor som kan arbeta med mobility managementåtgärder.

Hjälpmedel

Andra hjälpmedel som kommunen kan arbeta med är MaxQ (system för revision och processutvärdering av arbetet med mobility management, möjlighet att skapa ett kvalitetsledningssystem) och MaxLupo (handbok om hur du integrerar mobility management och fysisk planering).

Åtgärder

Exempel på åtgärder som kommuner kan arbeta med är: kampanjer, hälsotrampare, testresenärer, hållbar planering, resfria möten, resplaner, individualiserad marknadsföring m.m.