Om Mobility Management

Mobility management är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden.

Vem är vi?

Trivector Traffic är ett av Sveriges mest kunniga och erfarna företag inom hållbara transporter och Mobility Management. Välkommen att kontakta oss!

Mobility Management

Att arbeta med MM i företag

Företag kan arbeta med åtgärder som gör att deras resor mer hållbara. Ett av de vanligaste exemplen är resplaner, resfria möten, flexibla arbetstider och distansarbete.