Om Mobility Management

Mobility management är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden.

Vem är vi?

Trivector Traffic är ett av Sveriges mest kunniga och erfarna företag inom hållbara transporter och Mobility Management. Välkommen att kontakta oss!

Mobility Management

Samhällets vinster

Samhällets vinster från användning av mobility management är bl.a:

  • Minskade koldioxidutsläpp
  • Minskade utsläpp av hälsopåverkande ämnen
  • Mindre buller
  • Minskade barriäreffekter
  • Färre olyckor
  • Mindre trängsel
  • Friskare befolkning

 

Åtgärder till nytta för samhället

Exempel på åtgärder som påverkar nyttan för samhället är bl.a. insiktshöjande kampanjer. Generella kampanjer i Sverige är t.ex. Europeiska trafikantveckan och olika cykla till jobbet-kampanjer. Enligt en sammanställning av Smarter Choices kan generella kampanjer resultera i en minskning av bilresorna med 0,1-1 procent.
Samtliga åtgärder som ger nytta för företaget och individen ger i det långa loppet även nytta för samhället i stort.