Om Mobility Management

Mobility management är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden.

Vem är vi?

Trivector Traffic är ett av Sveriges mest kunniga och erfarna företag inom hållbara transporter och Mobility Management. Välkommen att kontakta oss!

Mobility Management

Individens vinst

Individens vinster från användning av mobility management är bl.a:
•    Bättre ekonomi
•    Bättre hälsa
•    Mindre stress

 

 

 

Åtgärder till nytta för individen

Åtgärder som kan bidra till nytta för den enskilda individen är bl.a. hälso-tramparkampanjer och testresenärskampanjer. Dessa åtgärder bidrar till att man som individ istället för att åka bil väljer att cykla eller åka kollektivt.