Om Mobility Management

Mobility management är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden.

Vem är vi?

Trivector Traffic är ett av Sveriges mest kunniga och erfarna företag inom hållbara transporter och Mobility Management. Välkommen att kontakta oss!

Mobility Management

Företagets vinster

Företagets vinster från användning av mobility management är bl.a:
•    Lägre kostnader för resor
•    Lägre kostnader för parkeringsplatser
•    Friskare personal
•    Lägre kostnader för sjukskrivningar

Åtgärder till nytta för företag

Åtgärder som påverkar nyttan för det enskilda företaget kan t.ex. vara hälsotrampare/testresenärer. Flera utvärderingar visar att 60-85 procent av de bilister som deltar bibehåller sitt nya beteende, dvs fortsätter att cykla eller åka kollektivt efter avslutad kampanj. Dessutom kan antalet sjukdagar bland hälsotrampargruppen minska med 75 procent.

För företag och kommuner kan tjänstebilpooler och resepolicy bidra till att de anställda kör säkra bilar, administrationen förenklas och kostnaderna minskar.