Om Mobility Management

Mobility management är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden.

Vem är vi?

Trivector Traffic är ett av Sveriges mest kunniga och erfarna företag inom hållbara transporter och Mobility Management. Välkommen att kontakta oss!

Mobility Management

2012-04-02 - Möjligheter med mobility management i samhällsplaneringen

Möjligheter med mobility management i samhällsplaneringen

Den 27e mars hölls kick-offen för projektet "Möjligheter med mobility management inom samhällsplaneringen". I och med detta gick starten för de 12 deltagande kommundernas pilotprojekt som ska ge ny värdefull kunskap om potentialen att använda MM i tidiga skeden i samhällsplaneringen i Sverige.

Projektet är ett delprojekt inom Uthållig kommun etapp 3 och sker i samarbete mellan Energimyndigheten, 12 kommuner och Trivector. I pilotprojekten testas planeringsprinciper baserade på kunskapssammanställningen MaxLupo SE. MaxLupoSE är en svensk version av den europeiska MaxLupo som togs fram inom EU-projektet MAX 2006-2009 (se EPOMM för mer information). MaxLupo och MaxLupo SE visar på konkreta åtgärder för att få byggherrar, fastighetsbolag och verksamhetsutövare att medverka till hållbara transportlösningar.

Vill du veta mer om MaxLupo och projektet, kontakta projektledaren Liselott Söderström.

 

<- Tillbaka till: Nyheter