Om Mobility Management

Mobility management är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden.

Vem är vi?

Trivector Traffic är ett av Sveriges mest kunniga och erfarna företag inom hållbara transporter och Mobility Management. Välkommen att kontakta oss!

Mobility Management

2013-05-22 - Mobility Management ska ge hållbart resande i Eskilstuna

Mobility Management ska ge hållbart resande i Eskilstuna

Under 2012 bildades en mobilitetsgrupp i Eskilstuna kommun. Gruppen tillhör Stadsbyggnadsförvaltningen och består av tre personer som arbetar heltid med Mobility Management-frågor. Syftet med gruppen är att minska andelen bilresor till förmån för hållbara transporter. Anna Bergfors Fall är gruppledare och har arbetat med hållbara transporter i många år.

Systematiserar och strukturerar Mobility Management-arbetet

Mobilitetsgruppen bildades för att man önskade att systematisera och strukturera arbetet med Mobility Management. På chefsnivå resonerade man att ”ska vi göra det, så ska vi göra det ordentligt” och därför anställdes tre erfarna personer som arbetar på heltid med frågorna. Två av dem har tidigare arbetat på kommunen, medan en kommer från Energimyndigheten.
Utgångspunkten för arbetet är det mål för färdmedelsfördelningen som politikerna satt upp i Eskilstunas nya Trafikplan. Kommunen vill nå en fördelning på 60 procent hållbara färdmedel (cykel, gång, kollektivtrafik) till 2020.

Uppmuntrar cyklister och kollektivresenärer

Just nu tittar mobilitetsgruppen på varje färdmedel för sig.  Anna menar att arbetet sker på olika sätt för att få folk att cykla eller åka buss.
- Nu i början är det mycket uppdelat på cykelfrågor, kollektivtrafikfrågor osv, men troligtvis kommer det vara annorlunda när vi kommit igång.
Gruppen lägger stor vikt vid cykelfrågor, och har arbetat med olika cykelkampanjer med belöningar till cyklister. Dessutom finns en cykelpanel bestående av 80 frivilligt anmälda vanecyklister som hjälper mobilitetsgruppen med synpunkter på cykelmöjligheterna i Eskilstuna.
- De svarar på 3-4 enkäter per år och är jätteviktiga för oss och vårt arbete, berättar Anna.
Förutom cykelpanelen arbetar gruppen löpande med information, till exempel uppdaterade cykelkartor, både digitalt och i pappersform.

Viktigt med fysiska möten

Kommunen jobbar även med så kallad ”trepartssamverkan” tillsammans med Länstrafiken Sörmland och Veolia, vilket visat sig vara en framgångsfaktor. Inom detta samarbete har man till exempel arbetat med testresenärer. De har också uppmuntrat kollektivtrafikresenärerna på olika sätt, t ex genom att bjuda dem på kaffe på morgnarna. Anna poängterar att det fysiska mötet med medborgarna är extra viktigt
- Det är viktigt att vi syns på t ex Europeiska mobilitetsveckan och pratar med folk.
Just Europeiska mobilitetsveckan har Eskilstuna varit med i under 13 år och det är något som politikerna i kommunen är extra stolta över. Mobilitetsgruppen är även med i andra europeiska sammanhang och deltar t ex i ”Eurotown”, ett EU-nätverk med fokus på mobilitetsfrågor.

Mobilitetsgruppens arbete rapporteras regelbundet

Mobilitetsgruppen rapporterar till stadsbyggnadsförvaltningen, som de tillhör. Först rapporteras det till närmsta chefen som rapporterar vidare till avdelningschefen, därefter når det politiker och ledningsgrupp. Gruppen kommer även att rapportera arbetet genom en årsrapport, där samtliga projekt och resultat från det gångna året kommer att finnas tillgängliga.

Arbetsplatser och skolor blir viktiga samarbetspartners

Mobilitetsgruppen ska arbeta målgruppsanpassat och arbetsplatser kommer därför att bli viktiga samarbetspartners, ”Det är där bilisterna finns”. Gruppen hoppas på att kunna hjälpa arbetsplatser med gröna resplaner, något man redan infört på kommunen.
Kommunens skolor, både grundskolor och högskolan är också viktiga för samarbetet. I nuläget har mobilitetsgruppen beteendevetare som arbetar med en resvaneundersökning som examensarbete. Studenter har även fått vara med i projektet ”Pimpa en busskur”, där två busskurer i centrala Eskilstuna blivit dekorerade.  
Barn i Eskilstuna har fått vara med och ta fram förslag till ny bussdesign som man sedan folierat bussarna med. Anna menar att detta skapar mervärden
- Kanske leder det inte till att fler reser med buss, men det är viktigt att barnen får vara med och påverka.

5 snabbfrågor till Anna Bergfors Fall:

Viktigaste uppgiften: Att jobba målgruppsanpassat. Arbetspendlarna är viktiga och har störst betydelse för koldioxidutsläppen.
Viktigaste målgruppen: De manliga bilisterna
Viktigaste samarbetspartners: Det är svårt att peka ut en. Arbetet med mobilitetsgruppen är helt beroende av samarbete – ”Vi kommer ingenstans om vi inte samverkar”
Viktigaste informations- och marknadsföringskanalerna: Det fysiska mötet!
Ditt drömprojekt inom MM: En parkeringsstrategi som främjar hållbara transporter – på riktigt! Det krävs modiga politiker för detta!

Text: Caroline Ljungberg

<- Tillbaka till: Nyheter