Om Mobility Management

Mobility management är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden.

Vem är vi?

Trivector Traffic är ett av Sveriges mest kunniga och erfarna företag inom hållbara transporter och Mobility Management. Välkommen att kontakta oss!

Mobility Management

2013-09-10 - Mobilitetskontoret visar vägen till hållbart resande i Gävleborg

 

Christine Sisell och kollegan Cecilia Carlqvist på ECOMM 2013 i Gävle.

Mobilitetskontoret visar vägen till hållbart resande i Gävleborg

Under hösten 2012 bildades ett regionalt mobilitetskontor i Gävleborg, som ett samarbete mellan Landstinget Gävleborg och Energimyndigheten. Mobilitetskontorets främsta syfte är att stötta och stärka kommunerna i deras arbete med hållbara transporter och därmed hjälpa till att uppnå de regionala energi- och klimatmålen. Christine Sisell är en av två projektledare som arbetar på kontoret.  

Kontoret stöd till kommunerna

Landstinget i Gävleborg har sedan 2001 avsatt pengar för beteendepåverkande åtgärder, och att starta Regionala Mobilitetskontoret Gävleborg var därför en naturlig utveckling i arbetet med hållbara transporter. Arbetet fungerar så att kommunerna får beställa stöd från kontoret. Skillnaden mot tidigare år är att ”nu är kommunerna beställare av det de vill satsa på. Tidigare lades mycket tid på att övertala kommunerna att vara med i olika projekt” menar Christine. Det nya arbetssättet gör att de som arbetar med hållbara transporter kommer mer till nytta och arbetet är mer effektivt. Mobilitetskontoret har två personer som arbetar som projektledare och en samordnare som bestämmer vad som ska göras. 

De kommuner som har möjlighet att få stöd från Regionala Mobilitetskontoret Gävleborg är Sandviken, Ockelbo, Bollnäs, Ljusdal, Ovanåker, Nordanstig, Hudiksvall, Söderhamn, Gävle och Hofors. Christine berättar att det nu är enklare att göra större saker som fler kan få ta del av. ”Nu behöver man inte uppfinna samma sak flera gånger”.

Fyra huvudområden genomsyrar arbetet

De fyra områden som kontoret arbetar inom är förnybara drivmedel, resfria möten, mobility management och hållbart resande vid skolmiljöer. ”Det är väldigt olika vad kommunerna vill ha stöd och hjälp med”, berättar Christine, vilket gör att arbetsuppgifterna varierar. Vad man har arbetat fram till nu är bl a en fordonsupphandling med höga miljökrav och som bl a ställer krav på fordonen utifrån drivmedel.

Mobilitetskontoret har många aktiviteter kopplat till Europeiska Trafikantveckan. Då lanseras ”Cykelvänlig arbetsplats Gävleborg”, som fungerar som en hotellranking för hur mycket en arbetsplats arbetat med cykelmöjligheterna. Under trafikantveckan har man även en tävling med cykelvänliga skyltfönster och flertalet trafikstrategiseminarier inplanerade. En kampanj som uppmärksammats, och som Region Gävleborg haft i flera år, är ”Vintercyklisten”, som handlar om att öka cyklandet vintertid, och Mobilitetskontoret hade senast besök från Japan, som ville höra om den lyckade kampanjen.

Tight kontakt med kommunerna

Mobilitetskontoret har nära kontakt med kommunerna och i gruppens regionala nätverk deltar en person från varje kommun. Dessutom innehåller gruppen representanter från bl a Trafikverket, kollektivtrafikmyndigheten och Högskolan i Gävle. Kommunerna deltar via videokonferens och möten hålls mellan sex och åtta gånger per år. Under tiden arbetar kontoret med kommunernas beställningar och håller kontakten med dem, ”de har börjat inse att de kan nyttja oss”, berättar Christine.

Lokal media viktig budbärare

För att få ut budskapet om hållbara transporter använder Mobilitetskontoret olika marknadsföringskanaler. Något som visat sig vara enkelt är att nå ut i lokal media, det finns många små tidningar i området och ”de är alltid på att skriva om vad vi har på gång”, berättar Christine. De har även startat en facebook-grupp där de bjudit in länets politiker så att det ska ha ett hum om vad som händer. Under september månad kommer Mobilitetskontorets film om ”Cykla till skolan” att vara bioreklam, och nå ut till ännu fler i regionen.

5 snabbfrågor till Christine Sisell:

Viktigaste uppgiften: Att stötta och stärka kommunernas arbete med hållbara transporter

 Viktigaste målgruppen: Alla i Gävleborg, i det långa loppet

Viktigaste samarbetspartners: Kommunerna och andra regionala aktörer

Viktigaste informations- och marknadsföringskanalerna: I lokal media är det lätt att nå ut. Har skapat en facebook-grupp.

 Ditt drömprojekt inom MM: Regionalt hyrcykelsystem vid våra tågstationer

 

Text: Caroline Ljungberg

 

 

<- Tillbaka till: Nyheter