Om Mobility Management

Mobility management är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden.

Vem är vi?

Trivector Traffic är ett av Sveriges mest kunniga och erfarna företag inom hållbara transporter och Mobility Management. Välkommen att kontakta oss!

Mobility Management

Nätverk och projekt

Europa

EPOMM (European Platform on Mobility Management) – har som syfte att sprida och öka användandet av mobility management i Europa.

Sverige nationellt

SWEPOMM – Nationellt nätverk och forum för alla som arbetar med mobility management.

Sverige regionalt

ResSmart – Nätverk i Stockholmsregionen för samtliga som arbetar med att effektiviserad Stockholmsregionens transportsystem.

HMSkåne (Hållbar Mobilitet Skåne) – Finns i Skåneregionen och är ett regionalt centrum för miljöanpassade transporter.

Hållbart resande i Umeåregionen – Nätverk för mer hållbara resor i Umeåregionen.

Hållbart resande Region Gävleborg – Nätverk för mer hållbara resor i Gävleborg.