Om Mobility Management

Mobility management är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden.

Vem är vi?

Trivector Traffic är ett av Sveriges mest kunniga och erfarna företag inom hållbara transporter och Mobility Management. Välkommen att kontakta oss!

Mobility Management

Kurser

Trivector Traffic håller ett antal kurser inom Mobility Management-området. För närvarande är följande kurser aktuella:

  • MM för hållbart resande
  • Mobility management, grundkurs
  • SUMO – System för utvärdering av mobilitetsprojekt

Trivector Traffics hemsida finns mer information om när kurserna hålls, anmälan m.m.