Om Mobility Management

Mobility management är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden.

Vem är vi?

Trivector Traffic är ett av Sveriges mest kunniga och erfarna företag inom hållbara transporter och Mobility Management. Välkommen att kontakta oss!

Mobility Management

Publikationer

Nedan finner du viktiga och intressanta publikationer inom Mobility Management-området.

Handböcker

Hållbart resande i praktiken - Syftet är att inspirera alla aktörer som är delaktiga i den kommunala trafik- och stadsplaneringen i Sverige till ökade satsningar inom området hållbart resande.

Åtgärdsvalsstudier - nytt steg i planering av transportlösningar, Handledning - Handledning för hur man genomför åtgärdsvalsstudier. I bilagorna finns t ex användbara idélistor över åtgärdsförslag, däribland steg 1 och steg 2-åtgärder som består av många MM-åtgärder.

Steg 1 och 2 – åtgärder för ökat cyklande - Lathund för vilka steg 1- och 2-åtgärder som kan användas för ökat cyklande

Mobility Management i samhällsplaneringen

MaxLupo - Riktlinjer för integration av Mobility Management med fysisk planering 

MaxLupo SE - Råd om hur mobility management kan användas i den kommunala planeringen. 

Kampanjguide för mobility management

MaxTag - Kampanjer för medvetet resande

Processutvärdering

Max Q - Vägledning till kvalitetssäkring av mobility management i små och medelstora städer, MaxQ

Utvärdering av Mobility Management-projekt

MaxSUMO - Vägledning i planering, uppföljning och utvärdering av mobilitetsprojekt.

Övrigt

MM-definition - Den svenska definitionen av Mobility Management

MAX - Broschyr som sammanfattar samtliga MAX-verktyg

MaxEva - interaktivt webbverktyg som hjälper dig att samla in och utvärdera data för Mobility Management-projekt

MaxExplorer - hjälper dig välja Mobility Management-åtgärder