Vem är vi?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam.

Följ oss!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer Facebook adipiscielit, sed diam nonummy nibh Twitter euismod tincidunt ut laor Ljungbergs Blogg aliquam.

Mobility Management

MAX är klar med verktygen

EU-projektet MAX – det största EU-projektet någonsin inom mobility management – avslutades i oktober 2009 och resulterade i en rad nya verktyg som förbättrar MM-arbetet. Verktygen täcker allt från hur man integrerar mobility management och fysisk planering till hur man med hjälp av ett kvalitetsledningssystem för MM kan utvärdera och förbättra arbetet.

Ett av verktygen är MaxSumo, en guide för planering, uppföljning och utvärdering av mobilitetsprojekt. Det är en direkt vidareutveckling av svenska SUMO.

Ett annat exempel är MaxEva, en europeisk databas för inrapportering av resultat från utvärderingar gjorda enligt MaxSumo.

Mer info om dessa verktyg – och några till – finns på praktiksidan.
Den fylligaste infon hittar du på EPOMM:s webbplats, sidan MM-tools.

Maximal utdelning i MAX-projektet – många nya MM-verktyg

EU-projektet MAX, som studerat olika aspekter av mobility management, är på väg in i sitt slutskede. Redan nu presenteras några av slutprodukterna – nya MM-verktyg. Här är fyra exempel:

  • MaxSEM – en ny standardmodell för beteendeförändring, som bygger på psykologiska modeller som ordnats utefter en tidsaxel. På så vis har man fått en dynamisk modell för stegvis beteendeförändring.
  • MaxExplorer – ett webbverktyg som hjälper beslutsfattare och tjänstemän att hitta rätt MM-åtgärder i olika situationer.
  • MaxSUMO – ett standardiserat utvärderingsverktyg baserat på svenska SUMO. Verktyget ger stöd vid planeringen, genomförandet och utvärderingen av MM-projekt samt hjälper till att på ett strukturerat sätt sätta upp mål, identifiera målgrupper och välja åtgärder.
  • MaxEva – en interaktiv databas där utvärderingsdata från MM-projekt i olika europeiska länder läggs in. Med tiden kommer verktyget kunna användas för att se vilka effekter som kan uppnås genom olika typer av MM-åtgärder. På kort sikt kan det användas för jämförelser mellan olika upplägg och effekter (benchmarking på modern svenska).

Utöver dessa verktyg har MAX frambringat ytterligare fem. Samtliga verktyg kommer att finnas på webbplatserna för MAX respektive EPOMM.

Ecomm 2009 – tyngdpunkt på utvärdering

13-15 maj hålls den trettonde upplagan av ECOMM (European Conference on Mobility Management) i San Sebastian, Spanien. Årets tema är "Cost-benefit and evaluation of Mobility Management".

– Det är ett tema som är väl valt, samtidigt som det speglar den ställning som MM uppnått idag, menar Christer Ljungberg, Trivector Traffics vd och tillika medlem i konferensens internationella programkommitté.

För sådär en femton år sedan hade MM (mobility management) snudd på rebellstatus, men idag är acceptansen närmast total, förmodligen därför att MM-åtgärder verkligen lönar sig.

– Det finns åtskilliga utvärderingar som pekar på lönsamheten hos MM, fortsätter Christer Ljungberg. Vi har nu kommit dithän att vi till och med kan utvärdera sätten att utvärdera MM, vilket kommer att ge ännu mer kraft åt de redskap vi har.

Under årets konferens består en betydande del av innehållet av strategier, utvärderingar, kostnadseffektivitet och metoder för att öka kvaliteten i arbetet. Eftersom klimatproblemet blivit allt mer påträngande handlar också en hel del föredrag om hur MM här kan bidra till en lösning.

Som vanligt deltar Trivector på olika sätt, bland annat med två föredrag (givetvis om utvärdering) samt en snabbutbildning i hur man använder MaxSumo, det mest utvecklade redskapet för utvärdering av beteendepåverkande åtgärder.

– MaxSumo är ett trevligt exempel på forskar-pingis. Det började med ett EU-projekt, som resulterade i en verktygslåda för utvärdering av MM-projekt och liknande. I Sverige anpassade vi sedan denna verktygslåda till svenska förhållanden. Och nu har den alltså vidareutvecklats och återvänt ut i Europa.

För den som vill fördjupa sig i MaxSumo erbjuder konferensen förutom snabbkursen även ett föredrag i ämnet.

Från Sverige – som sedan länge har en framskjuten plats inom MM – kommer ytterligare tre inslag, som alla spinner på konferensens huvudtema.

Programmet för konferensen har under april genomgått vissa förändringar. Den som vill se den senaste versionen gör bäst i att ladda ner programmet direkt från Ecomms webbplats.