Om Mobility Management

Mobility management är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden.

Vem är vi?

Trivector Traffic är ett av Sveriges mest kunniga och erfarna företag inom hållbara transporter och Mobility Management. Välkommen att kontakta oss!

Mobility Management

14-09-24

Lyckat avslut för Hållbart Resande i Örnsköldsvik

I dagarna har projektet "Hållbart resande i Örnsköldsvik" haft slutkonferens. Tre års arbete är nu över - och projektet har gett flera positiva effekter. 

Arbetspendlande har bl a erbjudits att testa bussen och motiverats att cykla till jobbet. Dessutom har hållplatserna fräschats upp, informationen förbättrats, pendlingsparkeringar byggts och en samåkningswebb tagits fram.

Läs intervjun med Malin Gibrand, Trivector, som projektlett följeforskningen av projektet här

Läs mer om projektet här.

14-06-03

Erfarenheter av att integrera MM i tidiga skeden

Det finns stora möjligheter att påverka behovet av transporter och val av färdmedel redan i planeringsskedet genom att aktivt arbeta med MM för att skapa bättre förutsättningar för att resa med kollektivtrafik, cykla eller gå. Under 2 år har 12 kommuner i Sverige testat och utvärderat principer för att introducera MM i bygglov, detaljplaner och i översiktlig planering. Resultaten av deras erfarenheter finns samlade i rapporten Möjligheter med mobility management i samhällsplaneringen. Rapporten beskriver hur kommunerna arbetat med flexibla parkeringsnormer, gröna parkeringsköp, information och råd till byggherrar, hur MM-planer kan användas som krav eller förhandling i planeringsprocessen, samt strategier och tips för att förankra idéerna.

Resultaten visar bland annat att genom att paketera MM-åtgärder i en MM-plan eller grön resplan, med tydliga mål, ansvarsfördelning och finansiering, kan MM-planen användas i förhandlingen mellan kommun och exploatör för att göra avsteg från parkeringsnormen och minska antalet bilparkeringsplatser. Detta har prövats av flera svenska kommuner tillsammans med flexibla parkeringsnormer, gröna parkeringsköp och för att skapa områden med lågt bilinnehav.

Det finns ett stort kunskapsbehov om hållbart resande i kommunerna, både bland tjänstemän, politiker och byggherrar. Information, utbildning och exempel är viktiga inslag för att höja kunskapsnivån och skapa delaktighet bland de aktörer som är inblandade i planprocessen. En bred förankring rekommenderas, med tjänstemän från olika förvaltningar, politiker och byggherrar. 

Möjligheter med mobility management i samhällsplaneringen är ett nätverk som drivs av Energimyndigheten inom Uthållig kommun etapp 3 med Trivector som koordinator. Inom nätverket som startade 2012, har 12 kommuner testat och utvärderat olika planeringsprinciper där hållbart resande integreras redan i planprocessen. Följande 12 kommuner deltar: Borås, Eskilstuna, Huddinge, Jönköping, Linköping, Lund, Norrköping, Umeå, Uppsala, Västerås, Örebro och Örnsköldsvik. Nätverket pågår till februari 2015. Har du frågor om nätverket, resultaten eller bara är intresserad av att veta mer, hör av dig till caroline.mattsson@trivector.se

Ladda ner och läs rapporten här!

14-04-28

Trafikantveckan - aktivitetshandbok med mycket mobility management

I september är det återigen dags för den europeiska trafikantveckan och det brukar innebära en hel del mobility management-aktiviteter runt om i landet. Som stöd till arrangörer har det nu tagits fram en aktivitetshandbok med tips på kampanjer m.m. Läs mer på trafikveckans webbplats eller i SWEPOMMs nyhet om detta. Missa inte heller denna presentation med höjdpunkter från 2013 års trafikantvecka.

14-04-23

Presentationer från MMÖresund 26-27 mars

På konferensen Mobility Management Öresund gjordes många intressanta presentationer inom olika teman av mobility management. För dig som inte var där finns nu möjlighet att ladda ned presentationerna på konferensens hemsida.

14-03-21

Möjligheter med Mobility Management i samhällsplaneringen

Det finns stora möjligheter att påverka behovet av transporter och färdmedelsval genom att integrera mobility management redan i ett tidigt skede i samhällsplaneringen och skapa bättre förutsättningar för ett mer hållbart resande. Inom nätverket Möjligheter med mobility management i samhällsplaneringen (MMMiS), som startades upp 2012 av Energimyndigheten, har 12 kommuner testat och utvärderat olika planeringsprinciper där hållbart resande integreras redan i planprocessen. Resultaten kommer att presenteras på MMÖresund.

De visar bland annat att genom att paketera MM-åtgärder i en MM-plan eller grön resplan, med tydliga mål, ansvarsfördelning och finansiering, kan MM-planen användas i förhandlingen mellan kommun och exploatör för att göra avsteg från parkeringsnormen och minska antalet bilparkeringsplatser. Detta har prövats av flera svenska kommuner tillsammans med flexibla parkeringsnormer, gröna parkeringsköp och för att skapa områden med lågt bilinnehav.

Det finns ett stort kunskapsbehov om hållbart resande i kommunerna, både bland tjänstemän, politiker och byggherrar. Information, utbildning och exempel är viktiga inslag för att höja kunskapsnivån och skapa delaktighet bland de aktörer som är inblandade i planprocessen. En bred förankring rekommenderas, med tjänstemän från olika förvaltningar, politiker och byggherrar.

Just nu håller slutrapporten på att skrivas. Är du intresserad av att ta del av denna, hör av dig till caroline.mattsson@trivector.se 

Välkommen till Mobility Management Öresund

14-02-10

Välkommen till Mobility Management Öresund

MMÖresund blev en succékonferens förra gången! Den 26-27 mars 2014 samlas återigen deltagare från näringsliv och offentlig sektor för att med avstamp i Öresundsregionen inspireras, samtala, knyta kontakter och lära av varandra. Konferensen har tre parallella teman; mobility management möter ITS och digitala mobilitetstjänster, möjligheter med mobility management i samhällsplaneringen, samt effektivare mobilitet i företag och verksamheter.

I en värld av klimathot, peak oil, ökad urbanisering, ojämlikhet och ekonomisk turbulens krävs nya transportlösningar där människan, istället för fordon och infrastruktur, är den självklara utgångspunkten.

Mer information och anmälan

MM Öresund program
För mer information och anmälan se www.mmoresund.nu
För anmälan se www.mmoresund.nu/anmalan

14-02-07

Lär dig mer om Mobility Management - gå en kurs!

Trivector håller kurser inom följande områden:

Aktuella öppna kurser

"Att lyckas med MM" - 13 febr Stockholm

"Framgångsrika MM-kampanjer" - 14 febr Stockholm

"MaxSumo/SUMO" - 19-20 mars Stockholm

Webbseminarier

"Sustainable Urban Mobility Plan - varför, vad och hur i svensk trafikplanering" - 11 mars

"MM och parkering - här finns stora vinster att göra" - 13 mars

"Grön resplan för verksamheter - med fokus på nyttan" - 18 mars

"Nytt benchmarkingsystem för hållbara transporter" - 20 mars

 

Läs mer här

14-01-16

Skicka in ett abstract till MMÖresund!

Om du vill medverka på konferensen Mobility Management Öresund i Malmö 26-27 mars 2014, så är du varmt välkommen att skicka in ett abstract/referat på vad du skulle vilja prata om på högst 1 A4-sida. Eller varför inte ett förslag på tema för en workshop? Abstract/referat eller förslag välkomnas inom olika flera olika teman. De kan handla om vad som händer just nu, resultat från nyligen avslutade projekt, forskningsresultat, eller tankar för framtiden. Mer information om de olika temana samt kontaktuppgifter hittar här eller på konferensens webbplats www.mmoresund.nu 

14-01-14

Hållbart resande på rätt väg i Örnsköldsvik

En ny uppföljning av projektet Hållbart Resande Örnsköldsvik visar att projektets spridning samt deltagande i aktiviteter ökar stadigt. Läs mer här

14-01-10

Tolv svenska förebilder - mobility management i stadsutvecklingsprojekt

Bilpool till alla boende, cykelparkering nära entrén och lika långt till busshållplatsen som till parkeringshuset. Det är några av de åtgärder som tolv svenska kommuner arbetat med för att bygga en mer hållbar och attraktiv stad. Poängen är enkelt uttryckt att bygga mindre parkering, och göra andra åtgärder istället. 

Läs mer om nätverket "Möjligheter med Mobility Management i Samhällsplaneringen" här.

 

13-11-29

Mobility Management Öresund – smarta resor och transporter

I en värld av klimathot, peak oil, ökad urbanisering, ojämlikhet och ekonomisk turbulens krävs nya transportlösningar. Människan istället för fordon och infrastruktur är den självklara utgångspunkten. Mobility Management, att med ”mjuka” åtgärder påverka transporten innan den börjat, är ett kostnadseffektivt sätt att skapa tillgänglighet och samhällsnytta utan att alltid behöva bygga ny infrastruktur.

MMÖresund blev en succékonferens förra gången! 26-27 mars 2014 samlas återigen deltagare från näringsliv och offentlig sektor för att med avstamp i Öresundsregionen inspireras, samtala, knyta kontakter och lära av varandra. Konferensen har tre parallella teman; mobility management möter ITS och digitala mobilitetstjänster, möjligheter med mobility management i samhällsplaneringen, samt effektivare mobilitet i företag och verksamheter. Trivector, HMSkåne, LUOpen, Formel M, m fl är arrangörer av konferensen. Save-the-date, mer information kommer!

13-10-11

"Vi älskar bilister" - en succé!

14 000 deltagare i kampanjen "Vi älskar bilister" är så nöjda att de tänker fortsätta att resa med Västtrafik. Läs mer om kampanjen här!

13-10-03

Lär dig mer om Mobility Management - gå en kurs!

Den 4 december håller Trivector Mobility Management-kurs i Malmö. Kursen pågår under en dag och ger dig grundläggande kunskaper om Mobility Management - vad det är, hur man gör, framgångsfaktorer, fallgropar m.m.

Läs mer om kursen och hur du anmäler dig här!

13-10-03

Ny bok om Mobility Management!

En ny bok om Mobility Management har tagits fram av EPOMM (European Platform on Mobility Management). Boken innehåller goda exempel och syftar till att inspirera länder i Europa till åtgärder inom området.

Ladda ner boken här.

13-09-25

Skift-Gear-kampanjen drar igång i Danmark!

I dagarna drar Skift-Gear-kampanjen igång, och riktar sig till arbetsplatser i Danmark för att få fler att ställa bilen. Skift-Gear är utvecklad av Formel M, och på deras hemsida kan du läsa mer, samt se en kort film om vad det innebär att vara mobilist.

13-09-17

Trafikantveckan - Mobility Management i storformat

Den Europeiska trafikantveckan (European Mobility Week) är en stor årlig kampanj där städer runt om i hela Europa deltar. I år äger den rum 16–22 september på temat "Ren luft - ditt vägval", och sammanlagt deltar 135 svenska kommuner.  Kampanjen går ut på att motivera medborgarna att cykla, gå och använda kollektivtrafik i så stor utsträckning som möjligt. Kampanjen skall också uppmuntra att man i de europeiska städerna på olika sätt underlättar för invånarna att använda dessa alternativ.

Läs mer om kampanjen:

http://www.trafikantveckan.nu/

http://www.naturvardsverket.se/trafikantveckan

http://www.mobilityweek.eu/home/

13-09-10

Mobilitetskontoret visar vägen till hållbart resande i Gävleborg

Under hösten 2012 bildades ett regionalt mobilitetskontor i Gävleborg, som ett samarbete mellan landstinget Gävleborg och Energimyndigheten. Mobilitetskontorets främsta syfte är att stötta och stärka kommunerna i deras arbete med hållbara transporter och därmed hjälpa till att uppnå de regionala energi- och klimatmålen. Läs hela artikeln här.

13-08-21

Lyckat testresenärsprojekt i Västernorrland!

I Västernorrland testade 50 landstingsanställda att byta bil mot kollektivtrafik i en månad. Efter försökets slut säger drygt 80 % att de kommer fortsätta åka kollektivt. Läs mer här.

13-08-14

Använd Mobility Management vid planering av event!

Ska du planera ett event? EPOMM's senaste nyheter handlar just om Mobility Management vid events som festivaler, sportevenemang, konserter eller utställningar. Nyheten hittar du här.

13-06-10

I ljuset av framtiden

I ljuset av framtiden – Styrning mot nollutsläpp år 2050 diskuteras klimatomställningen av de svenska transport- och energisystemen. Den ger en intressant överblick över stora styrningsutmaningar men visar också på möjligheter. För den som jobbar med mobility management är kapitlet om ”den sociala motivationen” särskilt relevant. Där beskrivs hur vi styrs av sociala normer och livsstil och hur sådant kan påverkas.

Boken är ett resultat från forskningsprogrammet LETS 2050 vid Lunds Universitet. Författarnas förhoppning är att boken kan bidra till en viktig pågående diskussion om vår framtid. Det är forskare som skrivit boken men på ett sådant sätt att den förhoppningsvis blir tillgänglig utanför akademin, för olika intressenter och en informerad allmänhet. Boken går att ladda ned från www.lets2050.se. Där går det också kostnadsfritt att beställa ett tryckt exemplar.

13-05-28

Nätverksmöte med SWEPOMM under ECOMM!

Torsdag 30/5, under ECOMM, ordnar SWEPOMM ett nätverksmöte i Gävle. Mötet innehåller information och diskussion om vilket syfte nätverket kommer att fylla i framtiden. Läs mer här.

13-05-27

LundaMaTs II Verksamhet & Resultat 2012 - Ute nu!

Nu finns utvärderingen av LundaMaTs för 2012 ute att läsa på Lunds kommuns hemsida. Här kan du läsa om hur Lunds kommun har lyckats med sina mål under 2012.

Pdf-versionen hittar du här.

13-05-24

Följ  ECOMM 2013 på mobilitymanagement.se

Håll dig uppdaterad om ECOMM 2013 via vår twitter, och bidra till diskussionen under #ecomm2013.

13-05-24

Trafikstrategier viktiga för mobility management i kommuner

Förra året gjordes en uppföljning av svenska trafikstrategier och dess effekter. Den är intressant även för er som arbetar med mobility management. Uppföljningen visar bl a att arbete med en trafikstrategi kan ge mer resurser till mobility management och annan liknande verksamhet. I skriften som är en del av handboken TRAST (Trafik för en attraktiv stad) beskrivs det på följande sätt:

Kommuner med en väletablerad trafikstrategi tycks vara mer framgångsrika i sitt arbete med att skapa ekonomiska resurser för att genomföra åtgärder i linje med strategin. Förutom medel avsatta till rena infrastrukturprojekt har även Mobility Management-åtgärder alltmer börjat ses som en viktig pusselbit till att kunna nå kommunens vision och mål. Insikten om värdet i att investera i projekt för attityd- och beteendeförändring, tillsammans med fysiska åtgärder, är en väldigt viktig del för att kunna nå en hållbar helhet. 

Rapporten ”Effekter av trafikstrategier” har getts ut av Sveriges kommuner och landsting, Trafikverket och Energimyndigheten.

13-05-22

Mobility Management ska ge hållbart resande i Eskilstuna

Under 2012 bildades en mobilitetsgrupp i Eskilstuna kommun. Gruppen tillhör Stadsbyggnadsförvaltningen och består av tre personer som arbetar heltid med Mobility Management-frågor. Syftet med gruppen är att minska andelen bilresor till förmån för hållbara transporter. Vi har gjort en intervju med Anna Bergfors Fall, gruppledare för mobilitetsgruppen. Läs hela artikeln här.

För äldre nyheter se här!

mobimanSE

SWEPOMM

Nu drar UL igång ny teståkarkampanj, där vanebilister får testa UL gratis under hela oktober månad! ul.se/testa #swepomm

Retweet Retweeted by mobilitymanagementSE
Trivector Traffic

Bilen är enorm i all planering, har varit länge och är fortfarande. Men det håller ju inte! @MariaGardfjell #almedalen #trivector

Retweet Retweeted by mobilitymanagementSE
Maja Manner

Staten borde satsa mer av sin budget på cykel och kollektivtrafik: bit.ly/1R3kgxO

Retweet Retweeted by mobilitymanagementSE